Monthly Kumbha

Mesha
ùch
Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^
Karkata
KKðU
Singha
iòõj
Kanya
K^ýû
Tula
Zêkû
Bichha
aòQû
Dhanu
]^ê
Makara
cKe
Kumbha
Kê¸
Mina
cú^

Monthly Horoscope Kumbha

Kê¸ eûgò

^ûce cìk @le Mê, ùM ùjûA[ôùf: ]^òÂû ^lZâö ùMû, iû, iú, iê ùjûA[ôùf: gZbòhû ^lZâö ùi, ùiû, \û ùjûA[ôùf: _ìaðbû\â_\ ^lZâö

gêbew: Kkû, ^úk, I @ûKûgú, gêb@u: 8, gêbeZÜ: ^úkû, gêbaûe: gêKâ I g^òaûe, gêbù\aú: cwkû cû’, gêbù\aZû: g^òù\aö

NûZaûe: Mêeêaûe, NûZcûi: bû\âa, NûZZò[ô: Rdû aû 3, 8, 13, NûZ^lZâ: @û\âðû, NûZP¦â: ]^ê, NûZfMÜ: cò[ê^ö

a¥qòZß: @a]ìZ, ù~ûMú, iû]K, Z_Êú, iZ¥ùLûRú, @ù^ßhK, ~gÊú, iù´\^gúk, icûR _âòd, KêUê´ù_âcú, cZ_eòa©ð^, _âgûiK, KùVûe _eògâcú, KéZm,\dûkê, aÈûbìhY ù_âcò, @ûkiú, \êeûMâjú, iûjiú, ùKûâ]~êq, _ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe,\û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, lYùKû_òö


ମୀନ ମାସର ମାସିିକ ରାଶିଫଳ କୁମ୍ଭ [March 15 2019 to April 13, 2019]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ଏହିମାସଟି ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଯୋଜନା ସାଫଲ୍ୟଦାୟକ ହେବ। ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ତଥା ଭ୍ରମଣ ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତିୟ ବ୍ୟବସାୟ ରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାଲିମୋକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମାନସିକ କର୍ମଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯେ କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏକ ଅତି ଆଦୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ଓ ମୋହନଶକ୍ତି ଯୋଗେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ପାରିବେ। ଦୁଃସାହସିକ ମନ ଭାବ ସହିତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳତା ପାଇ ପାରନ୍ତି। ରଚନାତ୍ମକ ବିଷୟରେ ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବେ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଚନାତ୍ମକ ବିଷୟର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର- ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

error: Content is protected !!