Monthly Mina

Mesha
ùch
Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^
Karkata
KKðU
Singha
iòõj
Kanya
K^ýû
Tula
Zêkû
Bichha
aòQû
Dhanu
]^ê
Makara
cKe
Kumbha
Kê¸
Mina
cú^

Monthly Horoscope Mina

cú^ eûgò

^ûce cìk @le ùjûA[ôùf: _ìaðûbû\â_\ ^lZâö \ê, [, S, ¬ ùjûA[ôùf: C©ebû\â_\ ^lZâö ù\, ù\û, P, Pú ùjûA[ôùf: ùeaZúö

gêbew: jk\ú, gêb@u: 3, gêbeZÜ: _ò©ù_ûLeûR, gêbaûe: eaò, Mêeê, cwkaûe, gêbù\aú: ZûeûZûeòYú, gêbù\aZû: RM^Üû[ö

NûZaûe: gêKâaûe, NûZcûi: @ûgßò^, NûZZò[ô: _ì‰ðû aû5,10,15, NûZ^lZâ: @ùgæhû, NûZP¦â: Kê¸, NûZfMÜ: iòõjö

a¥qòZß: MêYMâûjú, @]¥d^_âòd, ^úZò ^òdcùe PkYò, MYK, i^Ú, icúlK, iûjiú, ùKûâ]~êq, K©ða¥^òÂ, _ùeû_Kûeú, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, KÌ^û_âòd,bûaêK, aò^câZû, i{^gúkZû, @ù]÷~ð¥gúk, @^ò½òZZûö


ମୀନ ମାସର ମାସିିକ ରାଶିଫଳ ମୀନ [March 15 2019 to April 13, 2019]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ଏହିମାସଟି ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଦାର ମନୋଭାବାପନ୍ନ ହେବେ ଓ ସତ୍‌କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକଭାବେ ଆନତ ହୋଇ ପବିତ୍ରସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ନିଜର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବା ସହ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଧନସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହ  ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହେବେ। ନିଜ ଘର ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦି ମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ସକ୍ରୀୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ, ଗୃହନିର୍ମାଣ ଆଦି ନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ସଫଳ ହେବେ ଓ ଆଶା କରୁଥିବା ଫଳ ପାଇ ପାରିବେ । ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କ୍ଷୋଭ ଓ ଅବଶୋଷ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରତିକାର:- ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

error: Content is protected !!