Monthly Mithuna

Mesha
ùch

Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^

Karkata
KKðU

Singha
iòõj

Kanya
K^ýû

Tula
Zêkû

Bichha
aòQû

Dhanu
]^ê

Makara
cKe

Kumbha
Kê¸

Mina
cú^

Monthly Horoscope Mithuna

cò[ê^ eûgò

^ûce cìk @le Kû, Kò ùjûA[ôùf: céMgòeû ^lZâö Kê, N, O, Q ùjûA[ôùf: @û\âðû ^lZâö ùK, ùKû, jû ùjûA[ôùf: _ê^aðiê ^lZâö

gêbew: iaêR, gêb@u: 5, gêbeZÜ: _û^Üû, gêbaûe: aê], gêKâ I g^òaûe, gêbù\aú: bìaù^gßeú, gêbù\aZû: MùYgö

NûZaûe: ùiûcaûe, NûZcûi: ù_øh, NûZZò[ô: b\âû aû 2,7,12, NûZ^lZâ: ÊûZú, NûZP¦â: Kê¸, NûZfMÜ: KKðUö

a¥qòZß: PZêe, aê¡òcû^, aûK¨_…ê, ^òùcûðjú, Kêgk a¥aiûdú, @ûZàùK¦âòZ, ^òÂêe, cûZéêbq, KéZm, \dûkê, iûjiú, ùKûâ]~êq, _ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, lYùKû_ò ùjùfc]¥ jûi¥_âòdö


ସିଂହ ମାସର ମାସିିକ ରାଶିଫଳ ମିଥୁନ [ August 16, 2020 to September 16, 2020]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ଏହିମାସଟି ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବଳତାହେତୁ ସମସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ସରଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନତୁବା ତତୁଲ୍ୟ ନୂତନଗୃହ, ନୂତନଯାନ, ନୂତନବ୍ୟବସାୟ, ନୂତନଜାଗା ଜମି ପ୍ରାପ୍ତିହେବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କଋଣ ପ୍ରାପ୍ତିହେବ। ଅଟକିଥିବା ଧନ, ଦେଇଥିବା ଉଧାର, ସେୟାର ବଜାର, ଲଟେରୀ, ଜୁଆଆଦିରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆୟ ବହୁତ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଇଚ୍ଛିତସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ବିଭାଗିୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କସହ ମଧୁରସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନହେବ।  ପାରିବାରିକ  ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ସଂବନ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତହେବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତହେବ। ପ୍ରତିକାର:- ବାପା ମାଆ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ।

 

Odia Calendar 2020 (New)

error: Content is protected !!