Monthly Singha

Mesha
ùch
Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^
Karkata
KKðU
Singha
iòõj
Kanya
K^ýû
Tula
Zêkû
Bichha
aòQû
Dhanu
]^ê
Makara
cKe
Kumbha
Kê¸
Mina
cú^

Monthly Horoscope Singha

iòõj eûgò

^ûce cìk @le cû, cò, cê, ùc ùjûA[ôùf: cNû^lZâö ùcû, Uû, Uò, Uê ùjûA[ôùf: _ìaðû`ûfMê^ú ^lZâö ùU ùjûA[ôùf: C©eû `ûfMê^ú^lZâö

gêbew: Kckû, i`û]kû¨ I jk\ú, gêb@u: 1, gêbeZÜ: cûYòK¥, gêbaûe: ùiûc, aê], eaò I Mêeêaûe, gêbù\aú: cû’ cwkû, gêbù\aZû: eûc, iì~ð¥ö

NûZaûe: g^òaûe, NûZcûi: `ûfMê^, NûZZò[ô: Rdû aû 3, 8, 13, NûZ^lZâ: cìkû, NûZP¦â: cKe, NûZfMÜ: cKeö

a¥qòZß: _âak _eûKâcú, cjZßûKûõlú, @]¥d^_âòd, bûaêK, KÌ^ûgúk, iùyûU, lcûgúk, Kêgk _âa§K, ^ìZ^ ù~ûR^ûùe i`kZû, PZêe, aê¡òcû^, Kêgka¥aiûdú, ùZRgßú, cûZéêbq, C\ûe, KéZm, \dûkê, ù]÷~ð¥ I iûjiú, ùKûâ] ~êq,_ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, lYùKû_ò ùjùfc]¥ \dûaû^


ମୀନ ମାସର ମାସିିକ ରାଶିଫଳ ସିଂହ [March 15 2019 to April 13, 2019]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ଏହିମାସଟି ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।  ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଭାବେ ଅଭିହିତ । ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଓ ପ୍ରତି ଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଶତୃମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ଉପାର୍ଜନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଆପଣ ସୁନାମ ଓ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଶଳକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯଥାଯଥ ଯତ୍ନ ନେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିତବ୍ୟୟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେକ ଶତୃ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଛନ୍ମବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଜନ୍ମଗତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଥରକୁ ଥର ଏହି ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରି ପାରେ ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କରିଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର- କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

error: Content is protected !!