Monthly Kanya

Mesha
ùch
Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^
Karkata
KKðU
Singha
iòõj
Kanya
K^ýû
Tula
Zêkû
Bichha
aòQû
Dhanu
]^ê
Makara
cKe
Kumbha
Kê¸
Mina
cú^

Monthly Horoscope Kanya

K^ýû eûgò

^ûce cìk @le ùUû, _û, _ò ùjûA[ôùf: C©eû `ûfMê^ú ^lZâö _ê, h, Y, V ùjûA[ôùf: jÉû ^lZâö ù_, ù_û ùjûA[ôùf: PòZâû ^lZâö

gêbew: Kckû I iaêR, gêb@u: 5, gêbeZÜ: _û^Üû, gêbaûe: aê] I eaòaûe, gêbù\aú: aòckû, gêbù\aZû: RM^Üû[ö

NûZaûe: g^òaûe, NûZcûi: ùP÷Zâ, NûZZò[ô: _ì‰ðû aû 5, 10, 15, NûZ^lZâ: gâaYû, NûZP¦â: cò[ê^, NûZfMÜ: cú^ö

a¥qòZß: cjZßûKûõlú, @]¥d^_âòd, iùyûU, lcûgúk, Kêgk_âa§K, PZêe, aê¡òcû^ , Kêgk a¥aiûdú, ùZRgßú, Èúbq, C\ûe, KéZm, ùKûâ]~êq, _ùeû_Kûeú, iað\û Kû~ð¥Z_ôe,@ûùfûPK, ~ê¡búeê, ùfLK, @ZòQò\âûù^ßhú, @gêb Pò«^, ^_êõiKZû, c¦Kê ùLûRòaû @b¥ûi @KéZm ùjùf c]¥ \dûaû^ö


ମୀନ ମାସର ମାସିିକ ରାଶିଫଳ କନ୍ୟା [March 15 2019 to April 13, 2019]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ଏହିମାସଟି ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।  ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ ଓ ଲାଭଦାୟକ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁନାମ ଓ ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଯିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟା ରହିତ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦିଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଗଠନମୂଳକ ତଥା ସେବାସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣକରିବେ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଯୋଗେ ନିରୁପଦ୍ରବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଧିକାରୀହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମମୟ ଓ ସ୍ନେହପ୍ରବଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଳାଶ ଉପଭୋଗ କରି ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ତଥା ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର- ଅସହାୟକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। 

error: Content is protected !!