Monthly Karkata

Mesha
ùch
Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^
Karkata
KKðU
Singha
iòõj
Kanya
K^ýû
Tula
Zêkû
Bichha
aòQû
Dhanu
]^ê
Makara
cKe
Kumbha
Kê¸
Mina
cú^

Monthly Horoscope Karkata

KKðU eûgò

^ûce cìk @le ùjûA[ôùf: _ê^aðiê^lZâö jê, ùj, ùjû, Wû ùjûA[ôùf: _êh¥û^lZâö Wò,Wê,ùW,ùWû ùjûA[ôùf: @ùgæhû^lZââö

gêbew: i`û]kû I Kâúc¨, gêb@u: 2, gêbeZÜ: cêqû, gêbaûe: ùiûc, gêKâ, eaòI g^òaûe, gêbù\aú: Zâú_êeûiê¦eú, gêbù\aZû: gòa I P¦âö

NûZaûe: aê]aûe, NûZcûi: cûN, NûZZò[ô: b\âû aû 2, 7, 12, NûZ^lZâ: @^êeû]û, NûZP¦â: iòõj, NûZfMÜ: Zêkûö

a¥qòZß: @]¥d^_âòd, Rk_âòd, bûaêK, @iêiÚ geúe, KÌ^ûgúk, iùyûU, @lcûgúk, Kêgk _âa§K, ^ìZ^ ù~ûR^ûùe i`kZû, PZêe, aê¡òcû^, Kêgk a¥aiûdú, ^òÂêe, cûZéêbq, KéZm, \dûkê, iûjiú, ùKûâ]~êq, _ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, lYùKû_ò ùjùfc]¥ \dûaû^ö


ମୀନ ମାସର ମାସିିକ ରାଶିଫଳ କର୍କଟ [March 15 2019 to April 13, 2019]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ଏହିମାସଟି ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।  ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଗୃହର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣହେବ। ନିଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କଲାବେଳେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଉଚିତ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହୋଇପାର ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଅନୁମାନିକ ପନ୍ଥାର ଅନୁସରଣରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର । ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତୃମାନେ ମିତ୍ରଭାବ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଶାରିରୀକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରତିକାର- କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

error: Content is protected !!