Monthly Brusha

Mesha
ùch

Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^

Karkata
KKðU

Singha
iòõj

Kanya
K^ýû

Tula
Zêkû

Bichha
aòQû

Dhanu
]^ê

Makara
cKe

Kumbha
Kê¸

Mina
cú^

Monthly Horoscope Brusha

aéh eûgò

^ûce cìk @le A,C,G ùjûA[ôùf: Ké©òKû ^lZâö I,aû,aò,aê ùjûA[ôùf: ùeûjòYú ^lZâö ùa,ùaû ùjûA[ôùf: céMgòeû ^lZâö

gêbew: ]kû, gêb@u: 6, gêbeZÜ: júeû I ùgßZù_ûLeûR, gêbaûe: gêKâ I g^òaûe, gêbù\aú: Kckû I gâúflàú, gêbù\aZû: E\âù\a

NûZaûe: g^òaûe, NûZcûi: cûMðgòe, NûZZò[ô: _ì‰ðû aû 5,10,15, NûZ^lZâ: jÉû, NûZP¦â: ùch, NûZfMÜ: aéhö

a¥qòZß: Mêeêbq, KéZm, \dûkê, aÈûbìhY, ù_âcò, @ûkiú, \êeûMâjú, iûjiú, ùKûâ]~êq, _ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, GKaêSû, lYùKû_òòö


କର୍କଟ ମାସର ମାସିିକ ରାଶିଫଳ ବୃଷ [ July 16, 2021 to August 17, 2021]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ରବି ମ-ହା-ଗ୍ର-ହ ଗୋଚରରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ । ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ । ଯୋଜନା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ । ପ୍ରେମ ସ-ମ୍ବ-ନ୍ଧରେ ସା-ବ-ଧା-ନ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଲେ ପ୍ରେମ ସ-ମ୍ବ-ନ୍ଧ-ରେ ସ-ମ-ସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ । ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କରି ପାରିବେ । ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା, ଋଣ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ସହଜରେ ହସ୍ତଗତ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବେ । ପ୍ରତିକାର-ହରିଡା ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

Odia Calendar 2021 (New)

error: Content is protected !!