ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର। କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୬, ୨୦୧୮

ଦୈନିକ ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୬, ୨୦୧୮ ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ ଧନୁ ଦ୩|୪୫|୨୮ ଇଂପ୍ରାଘ୬|୨୩|୩୯ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମିଥୁନ ଦ୪|୪|୧୧ ଇଂସଂଘ୫|୧୪|୪୧ସେ ଉଡ୍ରାବ୍ଦ ୧୪୨୫ସାଲ ଧନୁ ୨୨ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୌଷମାସ ୧୬ ଦିନ ଶନିବାର ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ- ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ, ମାଘମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ପଞ୍ଚମୀତିଥି ସଂଧ୍ୟାଘ୫।୯।୪୧ସେ, ପୂର୍ବାଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ରାତିଘ୧।୨୦|୯ସେ, ସିଂହଚନ୍ଦ୍ର ଆହୋରାତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନଯୋଗ ଦିବାଘ୧୦|୪୩|୩୯ସେ ତଇତିଳକରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଘ୫।୯।୪୫ମି, ଗରକରଣ ରାତିଘ୪।୩୦ମି,  ରବ୍ୟଂଶଽ୨୧।୩୨।୩୪, ସୂକ୍ଷ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରା୪।୧୫।୪୫।୧, ଦିନମାନ ଦିଘ୧୦।୫୧।୨, ନିଶାମାନ ରାଘ ୧୩।୮।୫୮, ଯୋଗିନୀବାସ- … ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର। କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୫, ୨୦୧୮

ଦୈନିକ ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୫, ୨୦୧୮ ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ ଧନୁ ଦ୩|୩୪|୫୨ ଇଂପ୍ରାଘ୬|୨୩|୨୮ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମିଥୁନ ଦ୩|୫୨|୫୦ ଇଂସଂଘ୫|୧୪|୧୨ସେ ଉଡ୍ରାବ୍ଦ ୧୪୨୫ସାଲ ଧନୁ ୨୧ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୌଷମାସ ୧୫ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ- [sociallocker id=”2829″] ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ, ମାଘମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ରାତିଘ୭।୦।୩୭ସେ, ମଘାନକ୍ଷତ୍ର ରାତିଘ୨।୧୬|୨ସେ, ସିଂହଚନ୍ଦ୍ର ଆହୋରାତ୍ର ପ୍ରୀତିଯୋଗ ଦିବାଘ୧|୩୬|୪୨ସେ ବବକରଣ ଦିବାଘ୮।୧୧। ୫୧ମି, ବାଳବ କରଣ ରାତିଘ୭।୦।୩୭ମି,  ରବ୍ୟଂଶଽ୨୦।୩୧।୨୪, ସୂକ୍ଷ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରା୪।୧।୩୦।୮, ଦିନମାନ ଦିଘ୧୦।୫୦।୩୮, … ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜିର ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୪, ୨୦୧୮

ଦୈନିକ ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୪, ୨୦୧୮ ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ ଧନୁ ଦ୩|୨୪|୨୬ ଇଂପ୍ରାଘ୬|୨୩|୧୩ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମିଥୁନ ଦ୩|୪୧|୪୯ ଇଂସଂଘ୫|୧୩|୩୪ସେ ଉଡ୍ରାବ୍ଦ ୧୪୨୫ସାଲ ଧନୁ ୨୦ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୌଷମାସ ୧୪ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ- ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ, ମାଘମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ତୃତୀୟା ତିଥି ରାତିଘ୯।୩୨।୩୩ସେ, ଅଶ୍ଳେଷାନକ୍ଷତ୍ର ରାତିଘ୩।୫୪|୯ସେ, କର୍କଟଚନ୍ଦ୍ର ରାତିଘ୩।୫୪|୯ସେ, ବିଷ୍କୁମ୍ଭଯୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟାଘ୫|୧|୨୯ସେ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଦିବାଘ୧୧।୨ମି, ବିଷ୍ଟିକରଣ ରାତିଘ୯।୩୩ମି,  ରବ୍ୟଂଶଽ୧୯।୩୦।୧୪, ସୂକ୍ଷ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରା୩।୧୬।୪୯।୧୯, ଦିନମାନ ଦିଘ୧୦।୫୦।୧୬, ନିଶାମାନ ରାଘ ୧୩।୯।୪୪, ଯୋଗିନୀବାସ- … ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜିର ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୩, ୨୦୧୮

ଦୈନିକ ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୩, ୨୦୧୮ ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ ଧନୁ ଦ୩|୧୩|୪୮ ଇଂପ୍ରାଘ୬|୨୨|୫୬ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମିଥୁନ ଦ୩|୨୦|୨୩ ଇଂସଂଘ୫|୧୨|୫୬ସେ ଉଡ୍ରାବ୍ଦ ୧୪୨୫ସାଲ ଧନୁ ୧୯ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୌଷମାସ ୧୩ ଦିନ ବୁଧବାର ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ- ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ, ମାଘମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଦ୍ଵିତୀୟା ତିଥି ରାତିଘ୧୨।୩୮ମି, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଳଘ୮।୪୯|୨୮ସେ, କ୍ଷୟ ପୁଷ୍ୟାନକ୍ଷତ୍ର ନିଶାନ୍ତଘ୬।୭|୧୩ସେ, କର୍କଟଚନ୍ଦ୍ର ଅହୋରାତ୍ର,ବୈଧୃତିଯୋଗ ରାତିଘ୮|୫୨|୧୯ସେ ତଇତିଳକରଣ ଦିବାଘ୭୨।୨୧ମି, ଗରକରଣ ରାତିଘ୧୨।୧୬ମି, ରବ୍ୟଂଶଽ୧୮।୨୯।୫, ସୂକ୍ଷ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରା୩।୧।୪୭।୨୮, ଦିନମାନ ଦିଘ୧୦।୪୯।୫୫, ନିଶାମାନ … ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜିର ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୨, ୨୦୧୮

ଦୈନିକ ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୨, ୨୦୧୮ ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ ଧନୁ ଦ୩|୩|୧୨ ଇଂପ୍ରାଘ୬|୨୨|୩୪ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମିଥୁନ ଦ୩|୧୯|୭ ଇଂସଂଘ୫|୧୨|୯ସେ ଉଡ୍ରାବ୍ଦ ୧୪୨୫ସାଲ ଧନୁ ୧୮ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୌଷମାସ ୧୨ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ- ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ, ପୌଷମାସ, ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦିଘ୭।୫୫ମି, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ରାତିଘ୪।୮ମି, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିଘ୧୧|୪୮|୧୨ସେ, ମିଥୁନଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରଘ୩|୩୨ମି ଇନ୍ଦ୍ରଯୋଗ ରାଘ୧|୨|୧୧ସେ ବବକରଣ ଦିଘ୭।୫୫ମି, ବାଳବକରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଘ୫।୫୯ମି,  ରବ୍ୟଂଶଽ୧୭।୨୭।୫୫, ସୂକ୍ଷ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରା୨।୧୬।୩୨।୩୦, ଦିନମାନ ଦିଘ୧୦।୪୯।୩୬, … ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜିର ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୧, ୨୦୧୮

ଦୈନିକ ପାଞ୍ଜି: ଜାନୁୟାରୀ ୧, ୨୦୧୮ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟ ଧନୁ ଦ୨|୫୨|୩୧ ଇଂପ୍ରାଘ୬|୨୨|୧୯ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମିଥୁନ ଦ୩|୦୭|୫୨ ଇଂସଂଘ୫|୧୧|୪୧ସେ ଉଡ୍ରାବ୍ଦ ୧୪୨୫ସାଲ ଧନୁ ୧୭ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୌଷମାସ ୧୧ଦିନ ସୋମବାର ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ- ଚାନ୍ଦ୍ରମାନ, ପୌଷମାସ, ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଦିଘ ୧୧।୪୫ମି, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିଘ ୨|୫୩|୩୨ସେ, ମିଥୁନଚନ୍ଦ୍ର ଆହୋରାତ୍ର, ଶୁକ୍ଳଯୋଗ ଦିଘ୯|୪୬|୪୫ସେ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ନିଘ୫।୨୪।୨୯ସେ, ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଦିଘ୧୧।୪୫ମି, ବିଷ୍ଟି କରଣ ରାଘ୯।୪୯ମି,   ରବ୍ୟଂଶଽ୧୬।୨୬।୪୫, … ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

error: Content is protected !!